Opcedo logo
Opcedo slogan
  • " Opcedo heeft alle benodigde machines zelf in huis "
  • " De persoonlijke benadering haalt het beste in je naar boven "
  • " Mondelinge examens zijn ook mogelijk "
Bedrijfshulpverlener

Elk bedrijf is verplicht één of meer bedrijfshulpverleners op te leiden. Iemand mag zich pas een bedrijfshulpverlener noemen wanneer deze met goed gevolg een BHV cursus heeft afgerond. Na het behalen van certificaat bedrijfshulpverlener is men verplicht elk jaar zijn kennis en praktische vaardigheden up-to-date te houden.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

- BHV Basisopleiding
- BHV Hercertificering