Opcedo logo
Opcedo slogan
  • " Opcedo heeft alle benodigde machines zelf in huis "
  • " De persoonlijke benadering haalt het beste in je naar boven "
  • " Mondelinge examens zijn ook mogelijk "
Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs

Chauffeurs zijn het visitekaartje van het bedrijf en hebben direct contact met de klant. Klantgericht communiceren is belangrijk voor het afwikkelen van opdrachten. Ook de communicatie tussen chauffeurs en leidinggevende kan vaak beter.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie:
- Representativiteit en beroepshouding
- Klantbenadering
- Commercieel gedrag
- Klachtafhandeling
- Mondelinge en schriftelijke communicatie
- Omgaan met stresssituaties

Doelstelling
De cursist heeft een representatieve houding naar klanten en maakt duidelijke afspraken met leidinggevende, collega’s en derden.

Duur cursus
1 dag

Waarde nascholing code-95
7 uren

Resultaat
Certificaat IBKI geldigheid vijf jaar en 7 theorie-uren