Opcedo logo
Opcedo slogan
  • " Opcedo heeft alle benodigde machines zelf in huis "
  • " De persoonlijke benadering haalt het beste in je naar boven "
  • " Mondelinge examens zijn ook mogelijk "
Veilig werken met de hoogwerker

Werken met een hoogwerker moet doelmatig maar vooral veilig gebeuren. Voor het veilig werken met een hoogwerker is meer vereist dan het bedienen van de knoppen. Om de veiligheid van de bediener en personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide erkende opleiding een hoogwerker mogen bedienen.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie:
- Wet- en regelgeving
- Soorten hoogwerkers met bijbehorende specificaties
- Algemene bepalingen m.b.t. het systeem
- Werking en bediening
- Technische basiskennis van het systeem
- Veiligheidsaspecten
- Gebruik gereed maken
- Preventieve controle en onderhoud
- Manoeuvreren
- Opladen en lossen van de hoogwerker op de vrachtauto

Doelstelling
De cursist beheerst de basisvaardigheden voor het veilig gebruik van de hoogwerker en kan zonodig de gebruiker (klant) de juiste gebruikers- en veiligheidsinstructies geven.

Duur cursus
1 dag

Resultaat
De cursus wordt standaard afgesloten met een Opcedo examen.

Op verzoek kan er ook gekozen worden voor een SSVV examen (VCA). Hiervoor geldt dat er per categorie examen moet worden gedaan. Er zijn drie categorien:

- Categorie 1B Statische boom hoogwerker
- Categorie 3A Mobiele verticale hoogwerker
- Categorie 3B Mobiele boom hoogwerker

Zowel het Opcedo certificaat als het SSVV certificaat hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.


Manitou verreiker voor opleiding machinist verreiker met hijsfunctie voor TCVT Certificaat W4-07.