Opcedo logo
Opcedo slogan
  • " Opcedo heeft alle benodigde machines zelf in huis "
  • " De persoonlijke benadering haalt het beste in je naar boven "
  • " Mondelinge examens zijn ook mogelijk "
Incident Management: De nieuwe Revi 1 en 2

Alle IM hulpverleners, (wegbeheerders, bergers, politie, brandweer ambulance), alle pechhulpverleners, calamiteitenaannemers en door wegbeheerders ingehuurde krachten met verkeersregelende bevoegdheden.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie:
- Eerste veiligheidsmaatregelen: de 6 V's
- Beveiliging incidenten op rijbaan met eenzijdig en tweezijdig aanrijdgevaar
- Schouwen plaats incident
- De vier S'en bij verschillende ongeval typen
- Veiligheidsruimte in verschillende situaties toepassen
- Handmatig waarschuwen verkeer
- Gevaarlijke stoffen
- Zwaailichtdiscipline
- Vervolgmaatregelen
- Gebruik vluchtstrook
- Procedure aanvraag verkeersmaatregel

Resultaat
Na afloop beschikt de deelnemer over voldoende basiskennis van veiligheidsmaatregelen bij incidenten op wegen met eenzijdig en tweezijdig aanrijdgevaar. Bij de REVI 1 & 2 cursus in combinatie met code 95 oefent de deelnemer met praktijkcasussen zodat het geleerde goed in de praktijk toe te passen is.

Opzet
Opzet van de cursus is afhankelijk of de cursus met of zonder code 95 gegeven wordt. Indien de cursus zonder code 95 gegeven wordt, bestaat de cursus alleen maar uit een theoriegedeelte. Aan het eind van de dag kan er een IBKI toets afgenomen worden mits aantal deelnemers min. 8 personen is.

Indien de cursus met code 95 gegeven wordt, zal er een dagdeel theorieles gegeven worden en zal er in het tweede dagdeel met praktijkcases gewerkt worden. Aangezien de cursus met code 95 met max. 4 personen gegeven mag worden, houdt dit in dat men later terug zal moeten komen om het examen te doen.

Duur
1 dagdeel bij REVI zonder opgave verplichte nascholing code 95. Aansluitend IBKI theorie examen ca. 1 uur.
2 dagdelen bij REVI met opgave verplichte nascholing code 95 (waarde 7 uren).
Maximaal 4 personen per docent. *

* Examen IBKI in overleg. Minimale grootte van de groep 8 personen.

Locatie
De cursus wordt gegeven in ons eigen trainingscentrum te Donkerbroek. Indien de locatie aan de examen eisen van IBKI voldoen, kan de cursus ook in-company gegeven worden.

Extra benodigdheden bij in-company voor code 95 zijn:

1 Goedgekeurd bergingsvoertuig
1 Goedgekeurd bergingsvoertuig met kraan
5 Pylonen
Afzetlint
4 tot 6 auto’s evt. met schade