Opcedo logo
Opcedo slogan
  • " Opcedo heeft alle benodigde machines zelf in huis "
  • " De persoonlijke benadering haalt het beste in je naar boven "
  • " Mondelinge examens zijn ook mogelijk "
TCVT-Machinisten Bijscholingen

Eén van de voorwaarden voor het verlengen van het certificaat is dat de machinist gedurende de 5-jaars geldigheidstermijn van zijn certificaat, relevante scholing volgt ter opfrissing / verdieping / verbreding van zijn vakbekwaamheid als machinist. In de bijscholing moeten alle eindtermen van het betreffende certificatieschema worden behandeld.

De volgende module's kunnen via ons gevolgd worden

- Module A Werkvoorbereiding en –uitvoering
- Module B Hijsgereedschappen
- Module C Veiligheid en milieu
- Module D Onderhoud en storingen