Opcedo logo
Opcedo slogan
  • " Opcedo heeft alle benodigde machines zelf in huis "
  • " De persoonlijke benadering haalt het beste in je naar boven "
  • " Mondelinge examens zijn ook mogelijk "
TCVT-Machinisten Opleidingen

Machinisten die hijswerkzaamheden uitvoeren met een bedrijfslast van 10 TM of meer, moeten in het bezit zijn van een TCVT persoonscertificaat voor de betreffende machine.

Het bezit van het TCVT certificaat zorgt er voor dat alleen machinisten die bekwaam zijn, (hijs) werkzaamheden mogen uitvoeren.

Opcedo is door het TCVT erkend als opleider voor meerdere TCVT opleidingen.

- W4-01 Machinist Mobiele Kraan
- W4-02 Machinist Torenkraan
- W4-04 Machinist AutoLaadKraan
- W4-05 Machinist Grondverzetmachine
- W4-06 Machinist Mobiele TorenKraan
- W4-07 Machinist Verreiker
- W4-08 Hijsbegeleider

TCVT bepaalt de eind- en toets termen voor de persoonscertificatie en de inhoud van de examens.