Opcedo logo
Opcedo slogan
  • " Opcedo heeft alle benodigde machines zelf in huis "
  • " De persoonlijke benadering haalt het beste in je naar boven "
  • " Mondelinge examens zijn ook mogelijk "
Verplichte bijscholing machinisten

Eén van de voorwaarden voor het verlengen van het certificaat is dat de machinist gedurende de 5-jaars geldigheidstermijn van zijn certificaat, relevante scholing volgt ter opfrissing / verdieping / verbreding van zijn vakbekwaamheid als machinist. In de bijscholing moeten alle eindtermen van het betreffende certificatieschema worden behandeld.

De volgende eisen zijn daartoe geformuleerd:

- twee scholingsdagen of 4 dagdelen dienen te zijn gevolgd bij een door TCVT erkend scholings- of trainingsinstituut;
- één scholingsdag of twee dagdelen dienen te worden gevolgd in de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van 5 jaar;
- de tweede scholingsdag of twee dagdelen dienen te worden gevolgd na de 36ste maand van de certificatieperiode van 5 jaar;
- van de gevolgde scholing dient de deelnemer een bewijs van deelname te ontvangen en wordt de deelname aangetekend in het TCVT-praktijkregistratieboekje.

Naast de bovengenoemde verplichte bijscholing dient u als TCVT certificaathouder aan te kunnen tonen, dat u in de periode van vijf jaar, direct voorafgaand aan de hernieuwde aanvraag van een certificaat, ten minste twee jaar ervaring heeft opgedaan met de bediening van een kraan van de desbetreffende categorie.

Door het volgen van twee modules op één cursusdag is het mogelijk om deze dag bij te laten schrijven voor chauffeursdiploma Code 95. Waarde nascholing 7 theorie uren.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld
- Module A Werkvoorbereiding en uitvoering
- Module B Hijsgereedschappen
- Module C Veiligheid en milieu
- Module D Onderhoud en storingen

Duur van de bijscholing
Module A en B vormen samen één dag van de verplichte bijscholing.
Module C en D vormen samen één dag van de verplichte bijscholing.

Min./Max. aantal personen
Minimaal 8 personen, maximaal 14 personen

Certificaat
Ja, vijf jaar geldig, tevens wordt het TCPR boekje afgetekend

Waarde nascholing code-95
7 uren