Opcedo logo
Opcedo slogan
  • " Opcedo heeft alle benodigde machines zelf in huis "
  • " De persoonlijke benadering haalt het beste in je naar boven "
  • " Mondelinge examens zijn ook mogelijk "
VCA-Basis en VCA-VoL

VCA staat in het kort voor Veiligheid Checklist Aannemers. Door de jaren heen is de betekenis die aan het woord Veiligheid wordt gegeven steeds ruimer geworden. Tegenwoordig staat de letter V van het drieletterige woord VCA dan ook zowel voor Veiligheid, als ook voor Gezondheid en Milieu.

Vca-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Vca-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

- Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek en procesbesturing

- Bouwkunde

- Civiele techniek

- Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen, conserveren, schilderen, transport, inspectie, etc.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld

- Arbeidsomstandigheden en milieu

- Arbo in de praktijk

- Gevaarlijke stoffen

- Etikettering en signalering

- Elektriciteit

- Brand- en explosiegevaar

- Werken in besloten ruimten

- Werkplekeisen algemeen

- Hijs- en hefwerktuigen

- Werken op hoogte

- Handgereedschap

- Gereedschap machines

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Duur cursus: 1 werkdag
Examen: wordt extern afgenomen. Is het een groep van 8 personen, dan wordt het examen bij Opcedo afgenomen.

Certificaat
Ja, deze is tien jaar geldig na het behalen van het certificaat

Bijscholing verplicht
Nee.

Code 95
Deze opleiding kan meetellen voor de verplichte nascholingscursus code 95.