Opcedo logo
Opcedo slogan
  • " Opcedo heeft alle benodigde machines zelf in huis "
  • " De persoonlijke benadering haalt het beste in je naar boven "
  • " Mondelinge examens zijn ook mogelijk "
Veilig verplaatsen van lasten VVL

Heel wat ongevallen bij hijswerkzaamheden zijn terug te voeren op het niet goed aanslaan van een last of het gebruik van de verkeerde hijsgereedschappen.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie:
- Begrippen, wettelijke bepalingen en voorschriften
- Hijsbanden
- Staalkabels
- Ketting en kettingwerk
- Speciaal hijsgereedschap
- Takels, hijsbalken en loopkatten
- Inspectie en certificering
- Veilig aanslaan van lasten
- Armseinen

Doelstelling
De cursist heeft geleerd veiliger om te gaan met hijsmiddelen en –gereedschap, zodat de kans op ongevallen en incidenten hiermee tot een minimum wordt beperkt.

Duur cursus
1 dag

Waarde nascholing code-95
7 uren

Resultaat
Certificaat geldigheid vijf jaar en 7 theorie-uren