logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Code 95 Gebruik laad- en losmaterieel / basis autolaadkraan

De Autolaadkraan is een van de eerste hulpmiddelen op vrachtauto’s om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen. Aan de chauffeur worden hoge eisen gesteld als het gaat om lokale veiligheid. In de Arbowet is bepaald dat de werkgever er voor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold, zodat de veiligheid is gegarandeerd.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie

  • Gebruik gereed maken 
  • Dagelijks onderhoud 
  • Bediening en ergonomie 
  • Lastbehandeling 
  • Veiligheid
  • Wet- en regelgeving 
  • Opbouw en werking van de kraan 
  • Onderhoud en keuringen
  • Hijshulpmiddelen en afkeurnormen

Doelstelling
De cursist beheerst de basisvaardigheden voor het veilig gebruiken van een autolaadkraan.

Duur cursus
1 dag

Waarde nascholing Code 95
7 theorie uren

Resultaat
Bewijs van deelname aan de hand van een OPCEDO certificaat