logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Code 95

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve bus- en vrachtautochauffeurs om nascholing te volgen.

Chauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing hebben gedaan. Deze 35 uur moet bestaan uit 28 theorie uren en 7 praktijk uren.

Vervoerders mogen zelf een keuze maken uit de door CCV goedgekeurde nascholingscursussen.

Tevens kunnen wij voor u rijbewijskeuring via een onafhankelijke keuringsarts regelen.

Code 95 Lading zekeren

De cursus is geschikt voor alle beroepsgoedrenchauffeurs die zelf te maken hebben/krijgen met het zekeren en stuwen van lading. Tijdens de cursus zal expliciet aandacht worden geschonken aan het type lading dat de chauffeur vervoert. Chauffeurs leren professioneel om te gaan met de lading, de vastzetmiddelen en de verschillende hulpmiddelen.

Code 95 VCA-Basis en VCA-Vol

VCA staat voor Veiligheid, als ook voor Gezondheid en Milieu (VGM). VCA-certificatie is bedoeld voor personen die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Of u nu constructie- of onderhoudswerkzaamheden verricht in fabrieken of werkplaatsen of werkzaamheden verricht als installateur, timmerman, of als chauffeur bij fabrieken of bouwterreinen komt. Steeds vaker heeft u een VCA certificaat nodig. VCA is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld

 • Arbeidsomstandigheden en milieu
 • Arbo in de praktijk
 • Gevaarlijke stoffen
 • Etikettering en signalering
 • Elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen algemeen
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap
 • Gereedschap machines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Duur cursus
1 dag

Waarde nascholing Code 95
7 theorie uren

Resultaat 
Na positief afronden van het examen, ontvangt u een VCA certificaat inclusief pasje. Het VCA certificaat is 10 jaar geldig

Code 95 Communicatieve en sociale vaardigheden

Chauffeurs zijn het visitekaartje van het bedrijf en hebben direct contact met de klant. Klantgericht communiceren is belangrijk voor het afwikkelen van opdrachten. Ook de communicatie tussen chauffeurs en leidinggevende kan vaak beter.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie

 • Representativiteit en beroepshouding
 • Klantbenadering
 • Commercieel gedrag
 • Klachtafhandeling
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Omgaan met stresssituaties en agressie

Doelstelling
De cursist heeft een representatieve houding naar klanten en maakt duidelijke afspraken met leidinggevende, collega’s en derden.

Duur cursus
1 dag

Waarde nascholing Code 95
7 theorie uren

Resultaat
Bewijs van deelname aan de hand van een OPCEDO certificaat

Code 95 Veiligheidscertificaat Heftruck basis

Elk jaar gebeuren er vele ongelukken met een heftruck. Door de inzet van goed opgeleide medewerkers, worden de kans op ongevallen en schade aan mens en materieel vermindert. In deze cursus staat veilig en verantwoord werken met een heftruck centraal.

Code 95 Veiligheidscertificaat Heftruck herhaling

Elk jaar gebeuren er vele ongelukken met een heftruck. Door de inzet van goed opgeleide medewerkers, worden de kans op ongevallen en schade aan mens en materieel vermindert. In deze cursus staat veilig en verantwoord werken met een heftruck centraal.

Code 95 Gebruik laad- en losmaterieel / basis autolaadkraan

De Autolaadkraan is een van de eerste hulpmiddelen op vrachtauto’s om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen. Aan de chauffeur worden hoge eisen gesteld als het gaat om lokale veiligheid. In de Arbowet is bepaald dat de werkgever er voor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold, zodat de veiligheid is gegarandeerd.

Code 95 Gebruik laad- en losmaterieel / veilig aanslaan van lasten

Er vinden veel ongevallen plaats tijdens het aanslaan en lossen van de lasten bij bouwwerkzaamheden. Om hijsincidenten te voorkomen zijn onder andere een goede communicatie, een juiste keuze van het hijsgereedschap en het op de juiste wijze aanslaan van lasten belangrijk.

Code 95 Verplichte bijscholing machinisten TCVT

Eén van de voorwaarden voor het verlengen van het certificaat is dat de machinist gedurende de 5-jaars geldigheidstermijn van zijn certificaat, relevante scholing volgt ter opfrissing / verdieping / verbreding van zijn vakbekwaamheid als machinist. In de bijscholing moeten alle eindtermen van het betreffende certificatieschema worden behandeld.

Code 95 Werken met de Autolaadkraan

De cursus is geschikt voor alle beroepsgoederenchauffeurs die zelf te maken hebben/krijgen met het bedienen van de autolaadkraan. Chauffeurs leren professioneel om te gaan met de autolaadkraan, professioneel te kunnen laden en lossen en de verschillende (hijs) hulpmiddelen.