logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

VCA-Basis en VCA-Vol

VCA staat voor Veiligheid, als ook Gezondheid en Milieu (VGM). De VCA certificatie is bedoeld voor personen die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Of u nu constructie- of onderhoudswerkzaamheden verricht in fabrieken of werkplaatsen of werkzaamheden verricht als installateur, timmerman of als chauffeur bij fabrieken of bouwterreinen komt. Steeds vaker heeft u een VCA certificaat nodig. VCA si bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Veilig werken langs de weg - Incident Management

Nadat er een incident heeft plaats gevonden, moet de weg zo snel mogelijk vrij gemaakt worden van obstakels. De manier waarop dit moet gebeuren is vastgelegd in “Richtlijn eerst veiligheidsmaatregelen bij Incidenten”. Alle IM hulpverleners (wegbeheerders, bergers, politie, brandweer ambulance), alle pechhulpverleners, calamiteitenaannemers en door wegbeheerders ingehuurde krachten met verkeer regelende bevoegdheden hebben hier mee te maken.