logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Bedrijfshulpverlener

Elk bedrijf is verplicht één of meer bedrijfshulpverleners op te leiden. Iemand mag zich pas een bedrijfshulpverlener noemen wanneer deze met goed gevolg een BHV cursus heeft afgerond. Na het behalen van certificaat bedrijfshulpverlener is men verplicht elk jaar zijn kennis en praktische vaardigheden up-to-date te houden.

Opcedo biedt het volgende lesprogramma:

  • BHV Basisopleiding
  • BHV Hercertificering

Bedrijfshulpverlener basisopleiding

Elk bedrijf is verplicht één of meer bedrijfshulpverleners op te leiden. Iemand mag zich pas een bedrijfshulpverlener noemen wanneer deze met goed gevolg een BHV cursus heeft afgerond.

Bedrijfshulpverlener hercertificering

Elk bedrijf is verplicht één of meer bedrijfshulpverleners op te leiden. Iemand mag zich pas een bedrijfshulpverlener noemen wanneer deze met goed gevolg een BHV cursus heeft afgerond. Na het behalen van het diploma bedrijfshulpverlener is men verplicht elk jaar zijn kennis en praktische vaardigheden up-to-date te houden.

VCA-Basis en VCA-Vol

VCA staat voor Veiligheid, als ook Gezondheid en Milieu (VGM). De VCA certificatie is bedoeld voor personen die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Of u nu constructie- of onderhoudswerkzaamheden verricht in fabrieken of werkplaatsen of werkzaamheden verricht als installateur, timmerman of als chauffeur bij fabrieken of bouwterreinen komt. Steeds vaker heeft u een VCA certificaat nodig. VCA si bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Veilig werken langs de weg - Incident Management

Nadat er een incident heeft plaats gevonden, moet de weg zo snel mogelijk vrij gemaakt worden van obstakels. De manier waarop dit moet gebeuren is vastgelegd in “Richtlijn eerst veiligheidsmaatregelen bij Incidenten”. Alle IM hulpverleners (wegbeheerders, bergers, politie, brandweer ambulance), alle pechhulpverleners, calamiteitenaannemers en door wegbeheerders ingehuurde krachten met verkeer regelende bevoegdheden hebben hier mee te maken.