logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

PRIVACYVERKLARING OPCEDO Opleidingen B.V.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 augustus 2020.

Dit is de privacyverklaring van OPCEDO Opleidingen B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 80174310. OPCEDO is gevestigd aan de Bovenweg 8, 8435 VT Donkerbroek. OPCEDO Opleidingen B.V. valt hiermee onder het Nederlands recht.

Toelichting Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee privacywetgeving centraal geregeld is voor de hele Europese Unie. De Europese Unie wil mensen hiermee meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun persoonsgegevens omgaan. De snelle ontwikkelingen in onder andere Cloud-technologie zorgen namelijk voor nieuwe manieren om gegevens in te zetten en te gebruiken. Door de wetgeving inzake gegevensbescherming te versterken en zwaardere handhavingsmaatregelen te introduceren, wil de Europese Unie dit een halt toeroepen en het vertrouwen in de opkomende digitale economie verbeteren.

OPCEDO Opleidingen B.V. als verwerker van persoonsgegevens
Via de website (www.opcedo.nl) en de daar aan gekoppelde intranetportalen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden ook wel persoonsgegevens genoemd. Bij OPCEDO vinden we de privacy van onze deelnemers, medewerkers en klanten erg belangrijk en doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de privacy van data te waarborgen en persoonsgegevens te beschermen.

In deze Privacy Policy leggen we uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze beschermen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • Via deze Privacy Policy duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 • De verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist
 • OPCEDO passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag/verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.In deze Privacy Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel we dat doen en hoe we deze persoonsgegevens gebruiken/verwerken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website (www.opcedo.nl) bieden wij de mogelijkheid om informatie aan te vragen en/of vragen te stellen. Hierbij laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn, en dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het leveren van onze diensten en de doeleinden die daarmee samenhangen.

Meer specifiek verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het registratieproces dat u doorloopt om bij OPCEDO in te schrijven voor een cursus, training, opleiding of examen
 • Het vastleggen van uw presentie op de dag van de cursus, training, opleiding of examen. In enkele gevallen zijn wij verplicht te delen met derden.
 • Het aanmelden van examens, opleidingen, cursussen, trainingen, (her)certificering
 • Het verwerken van het door u ingevulde contact- of aanmeldformulier op onze website
 • Het versturen van nieuwsbrieven, tips & tricks of andere product gerelateerde berichten
 • Het versturen van uitnodigingen om mee te doen aan onze cursussen, opleidingen, trainingen of examens

Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

 • Registratie: NAW gegevens, telefoonnummer(s), emailadres(en), en BSN nummer. In enkele gevallen kopie paspoort en –ID bewijs. Bedrijfsgegevens (NAW-, betaalgegevens en Btw-, KvK-nummer).
 • Gebruik: NAW gegevens, telefoonnummer(s), emailadres(en), BSN nummer en kopiepaspoort en ID. Deze gegevens zijn benodigd om de door u aangevraagde diensten uit te kunnen voeren. Zoals (her)certificering, aanmelden examens, cursussen, opleidingen, trainingen en registratie Code 95.
 • Formulier(en) op website: Bedrijfsnaam, NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele gegevens die u uit eigen beweging invult in het bericht.
 • Nieuwsbrieven: Naam en e-mailadres. Bij iedere nieuwsbrief is een afmeldmogelijkheid opgenomen.
 • Serviceberichten: Naam en e-mail adres;

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie hierover.

Bewaartermijnen
OPCEDO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
OPCEDO verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor het gebruik van door OPCEDO aangeboden diensten, of wanneer wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Websitebezoek
Op de website van OPCEDO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen van een pagina en overige gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website met als doel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

OPCEDO maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van OPCEDO bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen servers. Het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Adwords kunt u vinden op de website van google.

Websites van derden
Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de Privacy Policy van deze website goed door. Op die manier kunt u er van te voren voor zorgen dat u op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met uw gegevens omgaat.

Beveiliging
OPCEDO vindt de bescherming van uw gegevens enorm belangrijk en neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen van onrechtmatig gebruik. De website van OPCEDO maakt gebruik van een betrouwbaar certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij hebben daarnaast verschillende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging en beschikbaarheid van de OPCEDO diensten te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan alleen in behandeling worden genomen wanneer deze in tweevoud schriftelijk wordt ingediend. Hierbij wordt gevraagd om u te identificeren om misbruik te voorkomen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de consequenties van het verwijderen van uw persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet meer op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en updates met betrekking tot de OPCEDO diensten. Kopie diploma’s, certificaten of andere belangrijke waarde papieren kunnen dan ook niet meer worden verstrekt.

In het kader van bepaalde wettelijke bepalingen kan het zijn dat niet al uw gegevens kunnen worden verwijderd.

Wijzigingen in deze Privacy Policy
Deze Privacy Policy kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de Privacy Policy altijd op onze website te vinden is. Wij adviseren een ieder om onze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er samen écht niet uit kunnen komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht u vragen hebben over uw privacy, deze Privacy Policy en/of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust met ons op.

OPCEDO Opleidingen B.V.
Bovenweg 8
8435 VT Donkerbroek
0516-577276

www.opcedo.nl