logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Nascholing Code 95

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs die werkzaam zijn in de EU en verplicht actieve bus- en vrachtautochauffeurs om nascholing te volgen.

Chauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing hebben gedaan. Deze 35 uur moet bestaan uit 28 theorie uren en 7 praktijk uren.
Men kan zelf een keuze maken uit de door CCV goedgekeurde nascholingscursussen.

OPCEDO is gecertificeerd voor de volgende cursussen

Code 95 vrijstelling in Nederland

Actuele informatie over vrijstellingen vindt u op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Code 95 vrachtwagen en bus?

Een chauffeur die zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam is, hoeft slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur.

Code 95 verlopen

Stel dat het een chauffeur niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. Dit heeft als gevolg dat zijn Code 95 (vakbekwaamheid) verloopt en hij zijn vak niet meer mag uitoefenen. Als hij daarna besluit zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Nadat hij deze 35 uur gevolgd heeft, en hij de code 95 op zijn rijbewijs heeft, mag hij weer beroepsmatig rijden.