logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie

  • Wet- en regelgeving
  • Voorbereidingen op de werkplek
  • Communicatie
  • Massa van lasten
  • Belastbaarheid van hijsgereedschappen
  • Afkeurmaatstaven van hijsgereedschappen

Doelstelling
De cursist leert veilig en efficiënt lasten aanslaan en verplaatsen.

Duur cursus
1 dag

Waarde nascholing Code 95
7 theorie uren

Resultaat
Bewijs van deelname aan de hand van een OPCEDO certificaat