logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig

Praktijk en theorie

 • Gebruik gereed maken
 • Preventieve controle en onderhoud
 • Bediening
 • Manoeuvreren
 • Veiligheidsaspecten
 • Opladen en lossen van de verreiker op de vrachtauto en lading zekeren
 • Wet- en regelgeving
 • Algemene bepalingen m.b.t. het systeem
 • Werking
 • Technische basiskennis van het systeem
 • Bediening en veiligheidsaspecten
 • Veilig aanslaan van lasten
 • Communicatie

Doelstelling
Het doel van de cursus is chauffeurs te leren hoe ze veilig en verantwoord kunnen omgaan met de verreiker en meer kennis en inzicht hebben over de veiligheidsaspecten en het voorkomen van risico's. Na afloop van de cursus kunnen zij vlot, veilig en professioneel omgaan met het in de cursus gebruikte materieel.

Duur cursus
1 dag

Waarde nascholing Code 95
7 theorie uren

Resultaat
Bewijs van deelname aan de hand van een OPCEDO certificaat