logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Veilig werken met een hoogwerker

Werken met een hoogwerker moet doelmatig maar vooral veilig gebeuren. Voor het veilig werken met een hoogwerker is meer vereist dan het bedienen van de knoppen.

Om de veiligheid van de bediener en personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen.

Veilig werken met een Bovenloopkraan

Aan bedieners van bovenloopkranen en halkranen worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig en verantwoord werken met hal- en portaalkranen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers voldoen aan de meest recente Arbo-veiligheidseisen. De cursisten ervaren en leren in deze cursus hoe ze op een veilige manier werken met de hijsinstallatie en hoe lasten worden aangeslagen.

Veilig aanslaan van lasten

Er vinden veel ongevallen plaats tijdens het aanslaan en lossen van de lasten bij bouwwerkzaamheden. Om hijsincidenten te voorkomen zijn onder andere een goede communicatie, een juiste keuze van het hijsgereedschap en het op de juiste wijze aanslaan van lasten belangrijk.

Veilig verplaatsen van lasten

Heel wat ongevallen bij hijswerkzaamheden zijn terug te voeren op het niet goed aanslaan van een last of het gebruik van de verkeerde hijsgereedschappen.